1. ASPECTE GENERALE

Website-ul www.doctordejeu.ro este o platformă on-line (denumită în continuare „Platforma”) deținută de societatea comercială CHIRURGIE BETANIA S.R.L., persoană juridică română cu sediul in Oradea, Str. Menumorut nr. 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J05/11/2017, având CUI 36898370, telefon +40 771 411 533, e-mail: office@doctordejeu.ro (denumită în continuare „Clinica Doctor Dejeu”).

Rolul acestei Platforme este acela de a face cunoscute publicului serviciile medicale, de chirurgie bariatrică și consiliere psihologică – inclusiv servicii de telemedicină/la distanță, precum și serviciile de consultanță nutrițională personalizată și sprijin în recuperarea post-chirurgie bariatrică, oferite de Clinica Doctor Dejeu prin intermediul echipei de medici și specialiști care colaborează cu și/sau lucrează în cadrul acestei clinici. 

De asemenea, Platforma are rolul de a permite persoanelor interesate (denumite în continuare în mod generic „Utilizatori” sau „Pacienți”) achiziționarea de pachete de servicii on-line, respectiv programarea unor consultații on-line (i.e. servicii de telemedicină, consiliere psihologică și consultanță în nutriție), precum și să adreseze diferite solicitări și/sau să contacteze reprezentanții Clinicii Doctor Dejeu.

Prezentul document (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) conține termenii juridici și condițiile obligatorii în care utilizatorii Platformei pot accesa serviciile de programare online, respectiv serviciile medicale și de consiliere psihologică și în nutriție, disponibile la distanță (online), respectiv serviciile de plată aferente. Utilizarea Platformei este condiționată de citirea, înțelegerea și acordul cu privire la acești  Termeni și Condiții. 

Prin utilizarea Platformei în oricare dintre scopurile pentru care aceasta este destinată, Utilizatorii confirmă că au luat la cunoștință de conținutul acestor Termeni și Condiții de accesare on-line a serviciilor oferite de Clinica Doctor Dejeu, și acceptă în mod expres respectarea prezentelor condiții în orice interacțiune cu furnizorul de servicii realizată prin intermediul Platformei.

Acești Termeni și Condiții pot fi revizuiți la diferite intervale de timp de către deținătorul Platformei, fără a exista obligativitatea acestuia de a transmite o notificare expresă către Utilizatori. Continuarea utilizării Platformei presupune acceptul dumneavoastră cu privire la Termenii și Condițiile actualizate.

Prin urmare, vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezentul document pentru a fi pe deplin informați cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg din utilizarea de către dumneavoastră platformei noastre on-line. 

 1. DESPRE CLINICA DOCTOR DEJEU

„Doctor Dejeu” este denumirea comercială utilizată de societatea comercială CHIRURGIE BETANIA S.R.L., aferentă domeniului doctordejeu.ro. Toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la acest domeniu și cu privire la conținutul website-ului www.doctordejeu.ro aparțin în integralitate acestei societăți. 

Echipa Doctor Dejeu este cea mai căutată echipă de chirurgie bariatrică din România, acreditată internațional. Ea reunește medici și specialiști din diverse domenii, fiind formată din chirurgi, psihologi și nutriționiști, care oferă o abordare multidisciplinară în tratarea și îndrumarea spre recuperare a pacienților.

Platforma www.doctordejeu.ro are rolul de a intermedia relația dintre Clinica Doctor Dejeu și personalul medical angajat și/sau colaborator al acesteia (denumit în continuare în mod generic „Medicii” sau ”Specialiștii”) și Utilizatorii care doresc să afle mai multe informații despre Clinica Doctor Dejeu și despre serviciile medicale oferite, respectiv rolul de a permite Utilizatorilor Platformei să efectueze o programare online, să achite serviciile medicale solicitate, precum și să solicite o consultație la distanță/online.

Platforma www.doctordejeu.ro este adresată exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 18 ani și care au capacitate deplină de exercițiu. Adulții pot utiliza Platforma noastră pentru a solicita servicii în ceea ce privește minorii aflați sub ocrotirea lor, numai în condițiile prevăzute de lege.  

 1. REGULI PRIVIND ACCESUL UTILIZATORILOR LA SERVICIILE OFERITE DE CLINICA DOCTOR DEJEU

Clinica Doctor Dejeu oferă, prin intermediul Platformei, posibilitatea de achiziționare, de către persoanele interesate și de către persoanele care au beneficiat de chirurgie bariatrică în cadrul Clinicii Doctor Dejeu, dar nu numai, a unor pachete de servicii medicale la distanță (telemedicină), respectiv de servicii de consiliere psihologică sau nutrițională.

Pachetele și serviciile incluse în acestea sunt clar descrise pe Platformă, în dreptul fiecărui pachet fiind prevăzut prețul standard (de listă) al acestuia. 

Utilizatorii care dețin un cod de reducere valabil, oferit de Clinica Doctor Dejeu prin programe de fidelizare sau în perioade promoționale, pot utiliza codul la achiziția prin Platformă pentru a beneficia de reducerea respectivă, cu respectarea termenilor, condițiilor și/sau limitărilor stabilite prin respectivele programe de fidelizare și/sau campanii promoționale, după caz.

Utilizatorii au posibilitatea de a achiziționa oricare dintre pachetele de servicii disponibile pe Platformă. În măsura în care Utilizatorul nu este sigur care este pachetul cel mai potrivit pentru nevoile sale, acesta este rugat să contacteze personalul Clinicii Doctor Dejeu în oricare dintre modurile disponibile pe Platformă, pentru a beneficia de îndrumare la achiziție. 

Accesarea serviciilor Clinicii Doctor Dejeu se efectuează pe baza de programare, Utilizatorul fiind contactat, după achiziționarea oricărui serviciu/pachet, de către personalul Clinicii Doctor Dejeu, în vederea programării consulturilor la distanță.

Accesul la servicii, inclusiv eliberarea rezultatelor medicale sau a evaluărilor și recomandărilor personalizate, se poate face numai personal, după identificarea Utilizatorului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate valabil, cu fotografie. Pentru eliberarea rezultatelor către o altă persoană decât Utilizatorul, se va respecta procedura Clinicii Doctor Dejeu, conform dispozițiilor legale aplicabile.

În cadrul oricărei interacțiuni, Utilizatorul va respecta îndrumarea personalului Clinicii Doctor Dejeu și va avea o atitudine civilizată. Utilizatorii nu vor avea dreptul să profereze amenințări, injurii sau expresii jignitoare sau vulgare la adresa oricărui reprezentant al Clinici Doctor Dejeu și nici să exercite orice acte de violență fizică, psihică sau verbală împotriva acestora. În aceste situații, pe lângă orice remedii disponibile în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, Clinica Doctor Dejeu va avea dreptul să oprească imediat prestarea oricăror servicii medicale și să întrerupă orice comunicare/interacțiune cu Utilizatorul respectiv, fără ca acest lucru să dea dreptul Utilizatorului de a solicita orice daune și sau despăgubiri, de orice natură, nici să solicite, în limita maximă permisă de lege, restituirea oricăror sume achitate în avans pentru serviciile a căror întrerupere a fost decisă în condițiile de mai sus. 

Atât Utilizatorii, cât și Clinica Doctor Dejeu și toți reprezentanții sau colaboratorii acesteia au obligația de a cunoaște și respecta dispozițiile legale incidente, în special, dar fără a se limita la Legea 95/2006, Legea 46/2003 precum și orice acte normative conexe.

 1. ACHIZIȚIONAREA PRIN PLATFORMĂ A SERVICIILOR OFERITE DE CLINICA DOCTOR DEJEU 

Platforma www.doctordejeu.ro include informații suficiente cu privire la tipul serviciilor oferite de Clinica Doctor Dejeu și pachetele de servicii care pot fi achiziționate, serviciile incluse în pachete și, respectiv, prețul acestora. 

În măsura în care Utilizatorul consideră că are nevoie de informații suplimentare și nu este sigur cu privire la pachetul de servicii care se potrivește nevoilor sale, acesta este rugat să contacteze personalul Clinicii Doctor Dejeu în oricare dintre modalitățile prevăzute în Platformă și să realizeze achiziția numai după ce a obținut îndrumarea personalului nostru.

De asemenea, persoanele care doresc achiziționarea unor servicii individuale sunt rugate să contacteze personalul Doctor Dejeu pentru a obține informații suplimentare.

La achiziționarea pachetelor de servicii, Utilizatorii trebuie să aibă în considerare faptul că serviciile incluse în pachet pot fi utilizate numai în decurs de 6 luni de la achiziție. Utilizatorul poate solicita suspendarea prestării serviciilor o singură dată, pentru o perioadă de maxim 3 luni. După expirarea perioadei de suspendare, termenul de 6 luni va continua să curgă, Utilizatorul pierzând dreptul de a mai solicita prestarea serviciilor de către Clinica Doctor Dejeu după expirarea acestei perioade.

Prețurile afișate sunt întotdeauna în lei (RON) și nu conțin comisioanele aferente băncii plătitorului. În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv, conform termenilor și condițiilor proprii ale băncii Utilizatorului. Clinica Doctor Dejeu nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Utilizatorul.

După selectarea în Platformă a serviciului dorit, Utilizatorului i se va solicita să completeze următoarele informații, necesare înscrierii sau identificării sale în baza de date a Clinicii Doctor Dejeu:

După completarea informațiilor de mai sus, Platforma va îndruma Utilizatorul către pagina de plată. Completarea corectă a informațiilor de mai sus este în integralitate responsabilitatea Utilizatorului, Clinica Doctor Dejeu nefiind în niciun fel responsabilă pentru consecințele ce decurg din completarea greșită sau incompletă a datelor (cum ar fi, dar fără a se limita la imposibilitatea contactării telefonice a Utilizatorului, trimiterea corespondenței prin e-mail la o adresă incorectă, completarea greșită a datelor de facturare pe baza informațiilor eronate provenite de la Utilizator etc.).

În funcție de serviciul ales, este posibil ca Platforma să nu permită Utilizatorului finalizarea achiziției din Platformă, fiind necesar ca Utilizatorul să fie contactat în prealabil de către personalul Clinicii Doctor Dejeu pentru informații suplimentare și instrucțiuni cu privire la plată. În acest caz, Platforma nu va deschide pagina de plată, ci va informa Utilizatorul că acesta urmează să fie contactat de reprezentanții Clinicii Doctor Dejeu pentru finalizarea achiziției, la numărul de telefon indicat în cadrul procesului de achiziție descris mai sus. În acest caz, pentru finalizarea achiziționării serviciilor va fi necesară urmarea instrucțiunilor oferite de personalul Clinicii Doctor Dejeu.

În cazul în care Utilizatorul achiziționează din greșeală un alt pachet/serviciu decât cel dorit, sau nu mai dorește achiziționarea pachetului/serviciului (dreptul de retragere), acesta poate solicita în scris rambursarea sumelor plătite, printr-un mesaj scris adresat Clinicii Doctor Dejeu la adresa de e-mail office@doctordejeu.ro în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție, cu condiția ca Utilizatorul să nu fi beneficiat până la data solicitării de rambursare de niciun consult din pachetul achiziționat. Se consideră că Utilizatorul a beneficiat de consult în interiorul celor 30 de zile de la achiziție și în situația în care acesta a realizat o programare pe care nu a onorat-o, indiferent de motivul neprezentării. 

Rambursarea sumelor către Utilizator se va face întotdeauna în contul din care Utilizatorul a efectuat inițial plata în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la data solicitării din partea Utilizatorului în condițiile de mai sus.

 1. PLATA ON-LINE A SERVICIILOR ACHIZIȚIONATE 

Plata online pentru serviciile medicale la distanță/online (telemedicină) și pentru serviciile de consiliere solicitate de Utilizator se va face întotdeauna în condiții de siguranță, prin intermediul platformei securizate de plăți NETOPIA Payments, dezvoltată și administrată de către societatea NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare RO43131360, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335. 

Efectuarea unei plăți presupune acceptarea termenilor și condițiilor aferente platformei NETOPIA Payments, adresate plătitorilor și disponibile aici, iar pentru finalizarea corectă a tranzacției trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți.

Clinica Doctor Dejeu și NETOPIA Payments iau toate masurile necesare pentru a asigura securitatea datelor Utilizatorului, dar responsabilitatea pentru transmiterea corectă a datelor și informațiilor revin exclusiv Utilizatorului. 

Prin finalizarea plății, Utilizatorul își exprimă acordul să primească facturile și confirmările de plată prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în cadrul procesului de achiziție a serviciilor prin intermediul Platformei.

Achiziția se consideră finalizată la momentul primirii de către Utilizator a e-mailului de confirmare a acesteia.

 1. REALIZAREA PROGRAMĂRILOR

În termen de maxim 7 zile de la achiziția on-line a oricărui serviciu prin intermediul Platformei, Utilizatorul va fi contactat telefonic de personalul Clinicii Doctor Dejeu, la numărul de telefon indicat de Utilizator în procesul de achiziție, în vederea realizării unei prime programări. 

Dacă Utilizatorul nu va fi disponibil / nu va răspunde la primul apel, acesta va mai fi contactat de încă 3 ori, în zile diferite. Dacă Utilizatorul nu răspunde la niciunul dintre aceste apeluri, va primi un email cu un număr de telefon pentru ca acesta să contacteze echipa Clinicii Doctor Dejeu în vederea realizării programării. 

După fiecare apel telefonic la care Utilizatorul nu răspunde, Utilizatorul va primi un SMS cu textul „Ați fost contactat de Echipa Doctor Dejeu pentru stabilirea unei programări. Vom reveni în zilele următoare.”

Dacă în termen de 7 zile de la achiziție Utilizatorul nu primește niciun apel sau nu este contactat în niciun fel de către reprezentanții Clinicii Doctor Dejeu, acesta este rugat să contacteze echipa Clinicii Doctor Dejeu în oricare dintre modurile de contact indicate pe site și să solicite personalului clinicii realizarea programării, oferind toate datele necesare identificării achiziției realizate.

Din momentul realizarea programării, Utilizatorul va fi obligat să respecte data și ora stabilite pentru programare. Cu două zile anterior datei consultului, acesta va primi un mesaj de informare cu privire la detaliile programării precum și faptul că orice reprogramări din partea Utilizatorului trebuie realizate cu cel puțin 24 de ore în avans, în caz contrar consultul fiind considerat realizat. 

 1. MODIFICAREA PROGRAMĂRILOR 

Cu cel puțin 24 de ore anterior datei stabilite pentru programare, Utilizatorul poate solicita Clinicii Doctor Dejeu, prin oricare dintre mijloacele de contact disponibile pe Platformă, modificarea programării. În acest caz, personalul Clinicii Doctor Dejeu va stabili împreună cu Utilizatorul o nouă programare.

Dacă Utilizatorul nu solicită modificarea programării cu cel puțin 24 de ore anterior datei stabilite pentru programarea inițială, serviciul programat se consideră efectuat și nu poate fi reprogramat.

În situații excepționale, în care un medic sau un specialist Doctor Dejeu nu poate onora o programare, un reprezentant al Clinicii Doctor Dejeu va contacta Utilizatorul cu cel puțin 24 de ore anterior datei stabilite, în vederea reprogramării. În acest caz, Utilizatorul are posibilitatea de a decide dacă dorește reprogramarea la același medic/specialist sau dorește să opteze pentru un alt reprezentant al Clinicii Doctor Dejeu.

 1. REALIZAREA CONSULTAȚIILOR ONLINE

În cazul consultațiilor online, Utilizatorul înțelege că pentru a putea accesa consultația (și, respectiv, prestarea serviciului medical la distanță/telemedicină sau de consiliere selectat), acesta va trebui să aibă instalată aplicația de comunicații la distanță audio-video WhatsApp și să aibă un cont deschis în această aplicație. 

Aplicația WhatsApp este deținută și operată de terțul furnizor de servicii WhatsApp Ireland Limited, față de care Clinica Doctor Dejeu nu deține nicio implicare și niciun interes. Utilizarea acestei aplicații este lăsată la libera apreciere a Utilizatorului, este condiționată de deținerea de către Utilizator a unui cont WhatsApp propriu și de acceptarea termenilor și condițiilor proprii acestui furnizor de servicii.

În măsura în care Utilizatorul nu deține un cont WhatsApp activ, acesta nu va putea beneficia de serviciile online oferite de Clinica Doctor Dejeu, fără ca acest lucru să dea dreptul Utilizatorului de a solicita rambursarea sumelor de bani achitate către Clinica Doctor Dejeu în conformitate cu prezentul document.

La data și ora stabilite pentru efectuarea consultației, Utilizatorul va avea obligația să accepte apelul audio-video primit din partea oricărui reprezentant al Clinicii Doctor Dejeu. 

Dacă după 3 apeluri pierdute, Utilizatorul nu răspunde la apelul primit și nici nu contactează înapoi reprezentantul Clinicii Doctor Dejeu în decurs de 10 minute de la data/ora stabilite pentru programare, consultul se consideră efectuat și Utilizatorul nu va avea dreptul la reprogramare sau rambursarea costurilor aferente respectivei programări.

Dacă consultul on-line nu poate avea loc din orice motive imputabile exclusiv Clinicii Doctor Dejeu și/sau oricărui Specialist (după caz), iar Utilizatorul nu este contactat de niciun reprezentant în decurs de 10 minute de la data/ora stabilite pentru programare, Utilizatorul va contacta de îndată Clinica Doctor Dejeu prin oricare dintre mijloacele disponibile pe Platformă, având dreptul să solicite reprogramarea pentru o altă dată, fără niciun cost din partea acestuia. Mai mult, în acest caz, Clinica Doctor Dejeu va oferi Utilizatorului respectiv și un consult suplimentar la alegerea Utilizatorului, gratuit, în plus față de pachetul de servicii achiziționat de Utilizator. 

Pe parcursul consultației, Utilizatorul se va asigura că acesta are o conexiune stabilă la internet, că nu există interferențe, precum și că atât camera, cât și microfonul dispozitivului său sunt deschise și funcționează în mod corect. Neîndeplinirea oricăreia dintre aceste condiții poate reprezenta un impediment în prestarea serviciului solicitat de Utilizator pentru care Clinica Doctor Dejeu nu este ținută a răspunde și pentru care Utilizatorul nu are dreptul la rambursarea costurilor. În cazul întreruperii oricărei consultații la distanță/online din cauze externe sau independente de voința interlocutorilor, Medicul/Specialistul sau un reprezentant al Clinicii Doctor Dejeu va încerca de 3 ori să reinițializeze apelul. În cazul în care acest lucru nu este posibil în interval de maxim 10 minute de la prima deconectare, se va considera că respectiva consultație s-a încheiat din cauze externe, Utilizatorul neavând dreptul să solicite orice daune sau prejudicii pentru această situație și nici să solicite rambursarea oricăror sume de bani achitate în avans pentru respectiva consultație.

Medicul/Specialistul are dreptul de a solicita Utilizatorului, oricând pe parcursul unei consultații la distanță, să prezinte în fața camerei de luat vederi un act de identitate cu fotografie pentru de a face dovada ca Utilizatorul este beneficiarul consultației (astfel cum a fost indicat în cadrul procedurii de programare descrisă mai sus). În cazul în care Utilizatorul nu se conformează acestei solicitări sau în cazul în care Medicul/Specialistul constată că Utilizatorul nu este beneficiarul consultației la distanță/online (astfel cum a fost indicat în cadrul procedurii de programare descrisă mai sus), Medicul/Specialistul are dreptul de a întrerupe consultația la distanță/online, Utilizatorul neavând dreptul să solicite orice daune sau prejudicii pentru această situație și nici să solicite rambursarea oricăror sume de bani achitate în avans pentru respectiva consultație.

Consultațiile la distanță/online vor fi realizate de către Medici/Specialiști în special din incinta cabinetelor Clinicii Doctor Dejeu sau din alte locații selectate de Medici/Specialiști care permit asigurarea confidențialității discuțiilor, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. 

Utilizatorul este obligat să asigure confidențialitatea conversațiilor în spațiul în care accesează consultația la distanță, Clinica Doctor Dejeu și/sau Medicul/Specialistul neavând nicio răspundere în acest sens. 

Pe parcursul oricărei consultații la distanță/online, Medicul sau Specialistul, pe baza pregătirii profesionale și a experienței, poate oferi Utilizatorului recomandări în ceea ce privește oportunitatea prestării serviciului medical la distanță/online, Utilizatorul având posibilitatea sa efectueze o programare în locațiile fizice aparținând Clinicii Doctor Dejeu, în funcție de disponibilități. 

De asemenea, Medicul sau Specialistul, pe baza pregătirii profesionale și a experienței sale, poate decide unilateral să nu mai accepte programări la distanță/online cu privire la un Utilizator în cazul în care, în opinia sa profesională, situația medicală sau personală a respectivului Utilizator nu permite prestarea de servicii medicale la distanță/online (telemedicină). Acest lucru nu va da dreptul Utilizatorului să solicite daune sau despăgubiri de orice natură sau orice alte remedii împotriva Clinicii Doctor Dejeu și/sau a Medicului/Specialistului. 

Nici Utilizatorul, nici Clinica Doctor Dejeu nu au dreptul de a înregistra, în orice mod, interacțiunea avută prin intermediul aplicației WhatsApp. În cazul nerespectării acestei obligații de către Utilizator, Medicul/Specialistul va avea dreptul să întrerupă imediat consultația, Utilizatorul neavând dreptul să solicite orice daune sau prejudicii pentru această situație și nici să solicite rambursarea oricăror sume de bani achitate în avans pentru respectiva consultație. 

Cu toate acestea, Clinica Doctor Dejeu va ține evidențe privind data și durata apelului WhatsApp realizat, numele și prenumele Utilizatorului, precum și numărul de telefon cu care pacientul s-a conectat, în vederea completării evidențelor proprii și a dovedirii realizării serviciului conform solicitării Utilizatorului. 

Clinica Doctor Dejeu nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește datele personale colectate de deținătorul platformei WhatsApp în relația cu Utilizatorul, aceste date fiind colectate în baza relației proprii a utilizatorului cu furnizorul extern WhatsApp Ireland Limited.

Informațiile cu caracter medical pe care Medicul/Specialistul le va obține sau determina în cadrul consultației vor fi notate în raportul medical al Utilizatorului în aceleași condiții ca și în cazul unei consultații în prezența Medicului/Specialistului și a Utilizatorului în același spațiu, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. 

Accesând orice servicii medicale la distanță/online prin intermediul platformei WhatsApp, Utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres faptul că Clinica Doctor Dejeu: (i) nu poate să controleze și nu controlează conținutul mesajelor scrise/audio/video transmise de Utilizator și nici conținutul mesajelor scrise/ audio/video pe care Medicul/Specialistul le transmite; (ii) nu este răspunzătoare în cazul în care aplicația WhatsApp nu va funcționa în mod constant fără întreruperi, nici pentru calitatea tehnică a prestării serviciilor la distanță/online (calitatea imaginilor video, calitatea sunetului etc.).

 1. REGULI SPECIFICE CU PRIVIRE LA CONSULTAȚIILE MEDICALE ȘI DE SPECIALITATE REALIZATE LA DISTANȚĂ/ONLINE

Utilizatorul înțelege că nu orice servicii medicale / consultații de specialitate pot fi efectuate la distanță, prin mijloace de comunicare audio-video. Astfel de servicii sunt disponibile ca o alternativă a consultațiilor în prezența pacientului în cabinetul medical, nu își propune să înlocuiască consultul medical fizic de specialitate și este limitat în ceea ce privește posibilitatea de diagnosticare.

Informațiile cu caracter medical furnizate de Medici sunt date doar pe baza informațiilor descrise de Utilizator. Este răspunderea Utilizatorului să ofere o descriere cât mai corectă și completă a stării generale de sănătate, a medicației folosite la data consultației sau tratamente indicate de alți medici, istoric medical și orice alte informații relevante pentru actul medical solicitat. 

Având în vedere limitările tehnologice și legislative de la acest moment, accesarea acestui serviciu reprezintă Utilizatorului că acesta înțelege limitările serviciului de consultații la distanță/online (telemedicină) astfel cum sunt explicate în acest document.

Clinica Doctor Dejeu poate oferi servicii medicale la distanță/online (telemedicină) numai în mod restrâns, limitat la serviciile expres prevăzute în lista disponibilă pe Platformă, fiind necesar ca Utilizatorul să aleagă în concret la momentul programării serviciul solicitat din lista de servicii la distanță/online disponibile. 

 1. CONFIDENȚIALITATE

Utilizarea platformei www.doctordejeu.ro presupune acceptarea de către utilizatori a nu doar a prezentelor Termeni și condiții, ci și acceptarea Politicii de confidențialitate și a Politicii cookie disponibile pe Platformă.

Clinica Doctor Dejeu asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, dar în special confidențialitatea datelor medicale ale Utilizatorilor. 

Utilizatorul are întotdeauna acces la datele și informațiile sale medicale deținute de Clinica Doctor Dejeu.

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care Pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul Pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

Clinica Doctor Dejeu și Utilizatorul nu sunt ținuți a răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care le revin în urma efectuării unei programări/a prestării unui serviciu medical, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum aceasta este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Imposibilitatea prestării serviciului medical programat, datorată intervenirii unui caz de forță majoră, atrage repunerea părților în situația anterioară efectuării programării și restituirea prestațiilor.

 1. LEGEA APLICABILĂ. DREPTURILE PACIENTULUI

Orice relații dintre Doctor Dejeu și utilizator se derulează în conformitate cu regulile stabilite prin acești Termeni și condiții, precum și în conformitate cu legea română. 

Având în vedere specificul serviciilor prestate de Clinica Doctor Dejeu, acesta se obligă ca în relația cu Utilizatorii să respecte drepturile conferite de lege pacienților, inclusiv cele aplicabile în cazul serviciilor de telemedicină. 

 1. NERESPECTAREA TERMENILOR ȘI A CONDIȚIILOR APLICABILE.

Prin accesarea serviciilor puse la dispoziția Utilizatorului prin Platforma www.doctordejeu.ro, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la respectarea Termenilor și Condițiilor în vigoare la data respectivă, disponibili pe Platformă.

Clinica Doctor Dejeu nu poate fi ținută a răspunde pentru nicio consecință suferită de Utilizator ca urmare a nerespectării condițiilor aici descrise.

În măsura în care nerespectarea de către utilizator a acestor Termeni și Condiții va aduce prejudicii Clinicii Doctor Dejeu, acesta va avea dreptul la acoperirea tuturor prejudiciilor cauzate din culpa Utilizatorului.

 1. SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR ȘI RECLAMAȚII

Pentru orice sugestii sau reclamații, utilizatorii pot contacta Clinica Doctor Dejeu în scris, fie la adresa de e-mail office@doctordejeu.ro, fie prin poștă, la următoarele date de contact:

Destinatar: S.C. CHIRURGIE BETANIA S.R.L

Adresă: Str. Menumorut nr. 12, Oradea, jud. Bihor.

Dacă reclamația sau solicitarea dumneavoastră a rămas fără răspuns pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, sau răspunsul primit nu vă mulțumește, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului aici.